НОВИНИ І АНОНСИ

Департамент екології та природних ресурсів

Лют

02

2 лютого – Всесвітній день водно-болотних угідь

 

2 лютого – Всесвітній день водно-болотних угідь

Конвенція з водно-болотних угідь міжнародного значення, як середовища перебування водоплавних птахів або Рамсарська конвенція, була підписана 2 лютого 1971 року в іранському місті Рамсар - це перший міжнародний договір про охорону та раціональне використання водно-болотних угідь та їх ресурсів.

Для цілей цієї Конвенції:

  • водно-болотними угіддями є райони маршів, боліт, драговин, торфовищ або водойм - природних або штучних, постійних або тимчасових, стоячих або проточних, прісних, солонкуватих або солоних, - зокрема морські акваторії, глибина яких під час відпливу не перевищує шести метрів.

  • водоплавними птахами є птахи, які екологічно залежать від водно-болотних угідь.

Початкова мета угоди: зберегти водно-болотні угіддя, як середовища для водоплавних птахів. Поступово мету Конвенції було розширено, і сьогодні вона охоплює всі аспекти збереження і збалансованого використання водно-болотних екосистем, цінних для збереження біологічного різноманіття та забезпечення існування людини.

Сьогодні Україна є стороною Рамсарської конвенції та згідно з її положеннями сама визначає (на основі критеріїв, визначених Конвенцією) на своїй території водно-болотяні угіддя, придатні для внесення до «Списку водно-болотяних угідь міжнародного значення», готує їх описи і надсилає для розгляду і затвердження до Секретаріату Рамсарської конвенції. До Рамсарського списку включено 35 українських водно-болотних угідь, що мають міжнародний статус.

Заходи, які проводять у Всесвітній день водно-болотних угідь покликані привернути увагу громадськості та урядів різних країн світу до цінності водно-болотних угідь для підтримання збалансованого розвитку нашої планети.