НОВИНИ І АНОНСИ

Департамент екології та природних ресурсів

Чер

03

Стратегічна екологічна оцінка

   Стратегічна екологічна оцінка (СЕО) – це процедура визначення, опису та аналізу наслідків для довкілля та здоров’я населення від реалізації державних програм планування та розвитку. СЕО проводять під час розроблення відповідного документа держпланування до його затвердження.

   З  жовтня 2018 року в Україні вступив в дію закон «Про стратегічну екологічну оцінку». Передумовою впровадження Закону «Про стратегічну екологічну оцінку» було підписання Угоди про Асоціацію України з ЄС та прийняття закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

   Головна мета стратегічної екологічної оцінки ― сприяння розвитку держави шляхом охорони навколишнього природного середовища, забезпечення безпеки життєдіяльності населення та дотримання екологічних вимог під час розроблення державних програм планування. Проведення стратегічної екологічної оцінки відповідного проекту документа замінює проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи такого документа.

   Сфера застосування закону не поширюється на державні бюджетні та фінансові програми; програми соціального, економічного розвитку селищ, сіл, міст, районів, областей та АР Крим; та документи державного планування, пов’язані з ліквідацією надзвичайних ситуацій чи національної оборони.

   СЕО дає змогу забезпечити участь громадськості під час прийняття рішень державного планування.