НОВИНИ І АНОНСИ

Департамент екології та природних ресурсів

Лют

10

Підвищення екологічної культури суспільства

   Підвищення екологічної культури суспільства і професійна підготовка спеціалістів забезпечуються загальнообов'язковою комплексною освітою та вихованням в галузі охорони навколишнього природного середовища, в тому числі в дошкільних дитячих закладах, в системі загальної середньої, професійної та вищої освіти, підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів.
   Екологічні знання є обов'язковою кваліфікаційною вимогою для всіх державних службовців департаменту екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації, діяльність яких пов'язана з сферою екології. Добір висококваліфікованого персоналу до Департаменту здійснюється шляхом проведення конкурсного відбору.
   Особливістю підготовки управлінця-еколога на відміну від еколога-управлінця полягає в тому, що він не повинен бути вузьким спеціалістом у галузі охорони природних ресурсів чи у галузі екологічних проблем промисловості, енергетики, сільського господарства. Він повинен володіти екологічними знаннями в багатьох галузях екології, мати системне бачення екологічних проблем і можливостей їх уникнення у практичній діяльності, приймати компетентні рішення по відверненню збитків оточуючому середовищу в умовах ризику і невизначеності.
   Отже, слід зробити висновок, що для того, аби підвищити рівень професійної компетентності державних службовців в екологічній сфері, необхідним є створення нового мотиваційного механізму, не лише стимулюючого, а й такого, що ставить службовця перед необхідністю постійного оновлення своїх професійних знань, умінь і навичок. Досвід цивілізованих країн засвідчує, що необхідно пов’язати службове просування, розмір заробітної плати з рівнем кваліфікації, компетенції, діловими якостями державного службовця, щоб професійна підготовка, підвищення кваліфікації були органічно вбудовані до його професійної діяльності, службової кар’єри, оплати праці.