НОРМАТИВНА-ПРАВОВА БАЗА

Законодавча база

 

Тип документа Видавник Назва документа Дата прийняття Номер документа
Указ Президент України Про збереження і розвиток природно-заповідного фонду України 08.09.1993 362/93
Кодекс Верховна Рада України КОДЕКС УКРАЇНИ ПРО НАДРА 27.07.1994 132/94-ВР
Закон Верховна Рада України Закон України Про екологічну експертизу 09.02.1995 45/95-ВР
Кодекс Верховна Рада України ВОДНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ 06.06.1995 213/95-ВР
Закон Верховна Рада України Про поводження з радіоактивними відходами 30.06.1995 255/95-ВР
Закон Верховна Рада України Конституція України 28.06.1996 254к/96-ВР
Постанова Кабінет Міністрів України Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів 17.09.1996 1147
Закон Верховна Рада України Про звернення громадян 02.10.1996 393/96-ВР
Постанова Верховна Рада України Про Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки 05.03.1998 188/98-ВР
Указ Президент України Про резервування цінних природних територій для наступного заповідання 24.04.1998 374/98
Указ Президент України Про території та об'єкти природно-заповідного фонду загальнодержавного значення 04.11.2000 1207/2000
Постанова Кабінет Міністрів України Про затвердження Порядку проведення та оплати робіт, пов'язаних з видачею дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, обліку підприємств, установ, організацій та гром 13.03.2002 302
Закон Верховна Рада України Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності 06.09.2005 2806-IV
Закон Верховна Рада України Про доступ до публічної інформації 13.01.2011 2939-VI
Наказ Центральні органи виконавчої влади "Про затвердження Порядку планування та фінансування природоохоронних заходів" 12.06.2015 194
Постанова Кабінет Міністрів України Про затвердження Порядку подання декларації про відходи та її форми 18.02.2016 118
Постанова Кабінет Міністрів України Про затвердження переліку видів діяльності, що належить природоохоронних заходів  17.09.1996 1147
Закон Верховна Рада України Про стратегічну екологічну оцінку  20.03.2018 2354-VIII
Наказ  Міністерства екології та природних ресурсів України Про затвердження Порядку взаємодії Міністерства екології та природних ресурсів України з обласними, Київською і Севастопольською міськими державними адміністраціями з питань охорони навколишнього природного середовища 31.03.2017 150